Oznámení
Dne 24. 1. 2018 byla podána žádost o zrušení registrace Domova pro seniory Albion, s.r.o. od této chvíle započala tříměsíční lhůta, dle zákona 108/2006 o sociálních službách. Tato skutečnost je i na registru MPSV.

ALBION - moderní domov pro seniory

Domov pro seniory Albion s.r.o. poskytuje pobytové sociální služby osobám, které se v důsledku svého věku ocitly v nepříznivé situaci a tu nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb. Činnost Domova pro seniory Albion s.r.o. a Domova pro seniory Albion s.r.o. - Domov se zvláštním režimem je zajišťována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kulturní akce

28.06. 2017

Pozvánka na posezení u hudby

Posezení se uskuteční 28.6.2017 od 16:00 v místnosti vedle jídleny. Občerstvení zajištěno. Zahraje se country, Děti z domova, ukrajinský žánr a další.
Zavolejte nám
Napište nám
Chci se stát klientem
Kontakt
Albion - Domov pro seniory
Peroutkova 531/81
158 00 Praha 5

770 105 597
770 105 598
info@dsalbion.cz
www.dsalbion.cz