Oznámení
Dne 24. 1. 2018 byla podána žádost o zrušení registrace Domova pro seniory Albion, s.r.o. od této chvíle započala tříměsíční lhůta, dle zákona 108/2006 o sociálních službách. Tato skutečnost je i na registru MPSV.

Cíle

 • zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na jeho zdravotní život, jeho přání a potřeby
 • podporovat klienty v soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy
 • vytváření podmínek k udržování osobních kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím
 • podpora seberealizace klientů
 • zajištění klidu a bezpečí
 • uspokojovat individuální potřeby klientů a vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času
Měřitelná kritéria pro nastavení cíle
 • pravidelné volnočasové aktivity dle aktuálních rozpisů
 • další inovované aktivity pro udržení a zlepšení fyzické a psychické kondice v oblasti trávení volného času
 • sociálně – rehabilitační programy ( výlety, kulturní akce )
 • udržení a dle možností rozšíření společenských i sociálních kontaktů s rodinnými příslušníky, příbuznými, známými, či předchozím bydlištěm
 • zajišťování mezigeneračních kontaktů s okolím (návštěvy MŠ, ZŠ, ZUŠ)
 • pravidelná odborná školení pro pracovníky v přímé péči
 • pravidelné i příležitostné supervize odborníka

Cíle jsou koncipovány dle výše uvedených kritérií, které jsou pravidelně vyhodnocovány. Za plnění cílů jsou odpovědny konkrétní osoby a to – sociální pracovníci ve spolupráci s klíčovými pracovníky.

Zavolejte nám
Napište nám
Chci se stát klientem
Kontakt
Albion - Domov pro seniory
Peroutkova 531/81
158 00 Praha 5

770 105 597
770 105 598
info@dsalbion.cz
www.dsalbion.cz