Oznámení
Dne 24. 1. 2018 byla podána žádost o zrušení registrace Domova pro seniory Albion, s.r.o. od této chvíle započala tříměsíční lhůta, dle zákona 108/2006 o sociálních službách. Tato skutečnost je i na registru MPSV.

O domově

Posláním Domova pro seniory Albion je poskytování komplexní péče o klienty, udržení a prohlubování jejich návyků, soběstačnosti, dovedností a sebeobsluhy, vytváření pocitu bezpečí, domácí atmosféry a zároveň ochrany před vyloučením ze společnosti.

Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele. Služba je plánována individuálně, což umožňuje klientům rozhodovat o svém způsobu života.

Služba je určena

V Domově pro seniory Albion s.r.o. se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory – kapacita 50 lůžek

Cílová skupina (dle registrace sociální služby ze dne 2. 1. 2017)
  • senioři
Věková struktura cílové skupiny
  • senioři starší 55 let

V Domově pro seniory Albion – Domov se zvláštním režimem se poskytují pobytové sociální služby pro osoby, které vzhledem ke svému věku a onemocnění duševní organickou poruchou (stařeckou demencí, vaskulární demencí, Alzheimerovou nemocí atd.), potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůžou poskytnout rodiny ani ostatní terénní služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory – domov se zvláštním režimem - kapacita 150 lůžek

Cílová skupina (dle registrace sociální služby ze dne 2. 1. 2017)
  • senioři
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková struktura cílové skupiny
  • senioři starší 55 let
foto foto foto foto foto foto foto foto
Zavolejte nám
Napište nám
Chci se stát klientem
Kontakt
Albion - Domov pro seniory
Peroutkova 531/81
158 00 Praha 5

770 105 597
770 105 598
info@dsalbion.cz
www.dsalbion.cz