Oznámení
Dne 24. 1. 2018 byla podána žádost o zrušení registrace Domova pro seniory Albion, s.r.o. od této chvíle započala tříměsíční lhůta, dle zákona 108/2006 o sociálních službách. Tato skutečnost je i na registru MPSV.

Zdravotní péče

Klientům Domova pro seniory Albion s.r.o. a i Domova pro seniory Albion s.r.o. – domova se zvláštním režimem zajišťujeme potřebnou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař MUDr. David Macharáček a registrované zdravotní sestry. Specializovaní lékaři docházejí do domova dle potřeby. Na základě předpisu od lékaře plní tuto péči kvalifikovaný zdravotní personál 24h denně. Zdravotní péče začíná vstupním lékařským vyšetřením.

Lékař a odborný zdravotní personál sledují průběžně a velmi podrobně vývoj zdravotního stavu každého klienta a v případě potřeby lékař upravuje zvolenou formu zdravotní péče.

Našim uživatelům zajistíme potřebnou lékařskou péči specializovanými lékařI

Do zařízení dochází pravidelně

  • praktický lékař
  • psychiatr
  • diabetolog
  • urolog
  • gynekolog
  • rehabilitační lékař
  • další specialisté dle potřeby

Dále se budeme snažit navázat spolupráci se stomatologem, dermatologem a psychologem.

foto foto foto foto
Zavolejte nám
Napište nám
Chci se stát klientem
Kontakt
Albion - Domov pro seniory
Peroutkova 531/81
158 00 Praha 5

770 105 597
770 105 598
info@dsalbion.cz
www.dsalbion.cz